: SEARCH    Thai    English    Call center 02 252 1888
About Us
   
       
   ลงทะเบียน เข้าระบบ
How to buy How to buy
 
ทุกคำถามมีคำตอบที่นี่
Call center    02 252 1888
ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์
09:00 -  18:00
Call center 02 252 1888
 


Zione Corporation (บริษัท ซิโอเน่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ก่อตั้งในปีพ.ศ.2556 โดยผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เข้าใจถึงปัญหาสุขภาพต่างๆและมุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้า               
                            
บริษัท ซิโอเน่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์และในด้านสุขภาพ อาทิเช่น บริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน เป็นต้น โดยอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการทดสอบและพัฒนาคุณภาพสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยาจากต่างประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกค้าได้อย่างแน่นอน               
                            
แนวคิดของบริษัทฯ คือการเป็นผู้นำจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพอย่างครบวงจร เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพสูงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงศึกษาวิจัยและแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในการรักษาโรคต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขอบข่ายการรักษาโรคต่างๆให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี

 
 
©2012 Zione Corporation Co., Ltd.